SE_logo

SEvents.pl jest marką Szkoła Żeglowania ORLAND Dariusz Gilewski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczy Pospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Firma posiada status organizatora turystyki zarejestrowanego w urzędzie marszałkowskim województwa Mazowieckiego pod numerem 1294.

 
 

Szkoła Żeglowania ORLAND

Dariusz Gilewski

NIP: 1132640613

Adres do korespondencji:

ul. Kobielska 17/85

04-359 Warszawa