ORLAND Mazury Camp

Obozy żeglarskie MAZURY 10-13 lat

ORLAND Mazury Camp

Obozy żeglarskie MAZURY 14-18 lat

WARSZAWA / GDAŃSK

Sternik Motorowodny

Żeglarz jachtowy – online + MAZURY

Żeglarz jachtowy – dorośli

GDYNIA Marina Yacht Park

Jachtowy Sternik Morski

Internet / Warszawa

Warsztaty dla młodych żeglarzy

WARSZAWA / GDAŃSK

Holowanie narciarza wodnego